Tammneeme küla asend ja paiknemine

Tammneeme küla asub Viimsi poolsaare idarannikul, moodustades põhilises osas mere ja metsa vahelise pika ja kitsa asustusala. Idas külgneb Tammneeme Muuga lahe, põhja pool Leppneeme ning lõunas Randvere külaga. Lääne suunas ulatub küla selle keskosas umbes ühe kilomeetri ulatuses poolsaare siseossa. Viimsi poolsaare metsane siseala eraldab läänes Tammneemet Lubja külast.

Kaugused mööda teid küla keskpunktist valla tähtsamatesse asutustesse on järgmised: Haabneeme, kus asub Viimsi haigla, perearsti keskus ja apteek ning ka lähimad kauplused, on 5 km kaugusel. Viimsi alevikku, kus asub vallamaja, on 7 km. Tallinna kesklinn asub 18 km kaugusel, Muuga sadamasse on 10 km.

Küla läbib läänes riivamisi Viimsi-Randvere riigimaantee, mis ühendab Tammneemet nii valla keskasulate kui ka Randvere ja Metsakasti külade kaudu Tallinna linnaga.

Keskne küla läbiv munitsipaalomandis olev Tammneeme tee ühendab Leppneemega ja läheb ringiga tagasi Haabneeme suunas. Munitsipaalomandisse kuulub ka enamik külasiseseid teid, väike osa teedest on eravalduses või peremeheta.